/> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery-1.8.2.min.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery-ui.min.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjsscss/bootstjs"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.sudoSpidertjs"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.css/colotjs"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.easing.1.3tjs"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssspides.min.jquery.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssapplicacriptjs"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.vspidacripEngine.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.vspidacripEngine-pl.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssdyetaiciscriplist.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssreusable.js"> ="desclsrchref="http://tomaszowonkologia.nu-med.pl/assjssjquery.tabSpideOut.v1.3tjs"> ="descelf"> $(funccrip(){lf"> $('.spide-out-div').tabSpideOut({lf"> tabHandle: '.handle',f"> //cl.pl of the elemcon that will be your tablf"> pathToTabImage: '.pl/assimg/tab.gif',f"> //path to the image for the tab (iscripaly can be l/a using yle)lf"> imageHeight: '250px',f"> //height of tab imagelf"> imageWidth: '97px',f"> //width of tab image lf"> tabLocacrip: 'right',f"> //side of ="deen where tab lives, top, right, botp:/,nycesiftlf"> speden ans:f"> //spede of a anacriplf"> accrip: 'click',f"> //iscrips: 'click'nyce'hover',faccrip to trigger a anacriplf"> topPos: '200px',f"> //posicrip from the toplf"> fixedPosicrip: true //iscrips: true makes iclstick(fixed posicrip) ip ="dolllf"> }); lf"> $('.form_cinkili a').click(funccrip() {lf"> $('#form_institute').removeAttr('disabled'); f"> $('.form_instituteili').css('display',f'my e'); f"> $('.form_institutei.'+$(this).attr('data-vsp')).css('display',f'block'); f"> $('#form_cinki.ep').l> <($(this).l> <()); f"> }); f"> }); l lf"> lf"> lf"> ="desclink type="tjava="desc"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['et=tAccount',f'UA-107927948-2']); _gaq.push(['eootckPageview']); (funccrip() {l var ga = documcon."de, dElemcon('="desc'); ga.ink = 'pe="tjava="desc'; ga.async = true; ga.src = (ref='s:' == documcon.locacrip.prrzycss ? ref='s://ssl' : ref='httwww') + '.nts.go-apalyticeapis.ga.js';l var s = documcon. taElemconsByTagNta ('="desc')[0]; s.parconNode.insertBefore(ga, s); })(); /">
div cl.pl="wots"elf"> div cl.pl="dropdown"elf"> butp:n cl.pl="btn btn-default dropdown-tog.go"link tybutp:n" id="form_institute" data-tog.go="dropdown" aria)enpanded="true" disabled="disabled"elf"> Wybierz ośrodeklf"> /butp:nelf"> ul cl.pl="dropdowna.nnu form_institute" dolo=".nnu" aria)labelledby="form_institute"elf"> /> dolo="prespacjcriptiol.pl="elblag"> /> dolo="prespacjcriptiol.pl="elblag"> /> dolo="prespacjcriptiol.pl="elblag"> /> dolo="prespacjcriptiol.pl="p://toma">Radioterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="p://toma">Chemioterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="katowice">Radioterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="katowice">Botchyterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="katowice">Tomografia Komputerowa /> dolo="prespacjcriptiol.pl="zamosc">Radioterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="zamosc">Chemioterogll /> dolo="prespacjcriptiol.pl="zamosc">PET /divellf"> div cl.pl="dropdown"elf"> butp:n cl.pl="btn btn-default dropdown-tog.go"link tybutp:n" id="form_cink" data-tog.go="dropdown" aria)enpanded="true"elf"> /span cl.pl="el">Wybierz miejscowość /span cl.pl="carct-wots"e /butp:nelf"> ul cl.pl="dropdowna.nnu form_cink" dolo=".nnu" aria)labelledby="form_cink"elf"> /> dolo="prespacjcript>Elbląg /> dolo="prespacjcript>T://tojentMaomaiecki /> dolo="prespacjcript>Katowice /> dolo="prespacjcript>Zamość /divelf"> a cl.pl="top-> wróć na Nu-Mnu-me div cl.pl="clearfix"e
f">
a cl.pl="onkoheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-med"egia.nu /divelf"> div cl.pl="right"ellf">
/ulelf"> /> >/span cl.pl="cNiebieskiJ.>Renta otcja0545+44 786 81 03</=pane</lielf /> >/span cl.pl="cSzary"e0545sekrctariat.p://toma@gia.nu-me </=pane</lielf f"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf"> lf">
/ul cl.pl=".nnu-top boxnt=" /> cl.pl=".1 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,46,o-gasdp,214,cpacrum-diagnoel=ki-i-terogli-szowonkocznej-film.l> <">O dla cl.pl=".2 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,43,radioteroglldp,185,zaklad-radioterogli.l> <">Radioterogll cl.pl=".3 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,44,chemioteroglldp,238,chemioterogll-w-gia.nu-cdito.l> <">Chemioterogll cl.pl=".4 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,45,poradnll-szowonkocznldp,248,o-poradnl-szowonkocznej.l> <">Poradnll Ozowonkocznl cl.pl=".5 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,246,p://tomaskie-cpacrum-zdrowolol> <">T://tomaskie Cpacrum Zdrowol cl.pl=".6 "> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,67,koacjktol> <">Koacjkt f"> /divelf"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf"> div cl.pl="clearfix"e div cl.pl="alerts wots"elf"> f"> /divelf"> div cl.pl="wots-fullnt=""div cl.pl="bpiderBread"e > >Dty dla paca› cl.pl="active">ch. Anaiety dla paca cl.pl="powrott>« Powrót
/> cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,193,informgo p-podboawow
  <">
  › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,245,szybka-terogll-szowonkocznlol> <">
  › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,194,radioterogllol> <">
  › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,197,pl="Szanie-i-sie lec
   <">
   cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,196,pierwszl-wizytlol> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,195,pż przygonie-do-radioterogli.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,223,zasielecz-dla-ego pacow.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,243,opieka-i-pielegntcja.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,224,karta-eraw-i-obowolzkow-ego pacj.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,225,zasady-udotteppełcz-dokumcongo ia.nuycznej.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,226,tryb-rozpatrywłcz-skarg-i-wnioskow.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,227,syttem-ewusol> <">
   › cl.pl="active"> a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,213,owe anz-dla-ego pacj.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,228,dokumcony-do-pobrłcz.l> <">
   › cl.pl=""e a cl.pl="//tterheet" href="http://tomaszowonkologia.nu-medp,192,dla-ego pacjdp,250,nfz-lodz.l> <">

   nt="Szanowni Pańs

   two,Opinia każdego pacjenta jest dla nas bardzo ważna, dlatego też przygotowaliśmy anonimowe ankiety dla pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych. Ankiety są wypełniane przez pacjentów dobrowolnie. Po ukończonym okresie leczew dlazczoOśrodkurzez pacianosońcenta jo są wypelec< odpmaiedec
   ie. pływc< oym ślondlatczasu iezebrłcu odpmaiedec
   Jgo e> ety wni Pań zainteresygoni zawartościty owe an lub ety wni Pań dlazczidego pacjzid chcielibyście zapoznać się z owe anty juo tteroz, moo wa jty pobrć pipio ej.

   Do pobrłcz –mowe ankiety dla paca: tutaj /divell div cl.pl="nta ed"el /divell div cl.pl="wots-full boxesself"> f">

   f">
   /h4 cl.pl="cZielńcJt>Dokumcony do pobrłcz f"> div cl.pl="wots"elf"> f"> /ul> llf"> /> el="s="width: 50%">
   f"> ANKIETA - PACJENT... /> el="s="width: 50%">
   f"> Ogłos lec< /> el="s="width: 50%">
   f"> ANKIETA PACJENTA... /> el="s="width: 50%">
   f"> ANKIETA PACJENTA... /> el="s="width: 50%">
   f"> ANKIETA PACJENTA... /> el="s="width: 50%">
   f"> ANKIETA PACJENTA... /> el="s="width: 50%">
   f"> Wniosekjo sdonie... /> el="s="width: 50%">
   f"> Certyfikat PN 18001 lf"> f"> //ulelf"> f"> /divelf"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf">
   /h4 cl.pl="cZielńc">Wzo weilinki f"> div cl.pl="wots"elf"> f"> /ul> f"> f"> f"> f"> /> >
   Informgo p o Nla f"> f"> f"> f"> /> >
   Galeria zdjęć f"> f"> f"> f"> /> >
   Zakład Radioterogli f"> f"> f"> f"> /> >
   Koacjkt zmetai f"> f"> f"> f"> /> >
   Chemioterogll w CDiTO f"> f"> f"> f"> /> >
   Nlaz zespół f"> f"> f"> f"> /> >
   Poradnll Ozowonkocznl f"> f"> f"> f"> /> >
   Polil=kl Cookies f"> f"> lf"> f"> //ulelf"> f"> /div cl.pl="clearfix"e f"> //divelf"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf">
   /h4 cl.pl="cZielńcC">Koacjkt f"> div cl.pl="wots"elf"> f"> /p>Cpacrum Diagnoel=ki i Terogli Ozowonkocznej
   ul. Jana Pawła II 35
   97-200 T://tojentMaomaiecki
   tel. +44 786 81 03 f"> /div cl.pl="social"elf"> f"> f"> 0545</aelf f"> f"> //divelf"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf"> lf"> div cl.pl="clearfix"e f"> /divelf"> /divelf"> div cl.pl="wots-full onkosself"> f">
   f">
   /p align="centerh>lf"> /a et" href="httwww.nfz.gov-mednew/index.php">0545</aelf f"> /a et" href="httgia.nu-me">0545</ael				 a et0545</ael				 a et0545</aelf f"> /a et" href="http://tomaszowonkologia.nu-med"e f"> f"> /divelf"> /divelf"> div cl.pl="wots" sl="s="pe="-margin:esift;self"> f">