• Rejestracja+44 786 81 03
 • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Informujemy, że skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie w Sekretariacie NU-MED GRUPA SA,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:35
  lub na adres:
 • NU-MED Grupa SA,
 • 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
 • pisemnie w Rejestracji Medycznej Centrum radioterapii i Usprawniania
 • ustnie w Rejestracji Medycznej Centrum Radioterapii i Usprawniania
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną

W przypadku, gdy wnoszący żąda potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku, przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek wydać takie potwierdzenie.
W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. Medycznych w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15:00.
Skargi pisemne niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w czasie 14 dni od dat wpłynięcia skargi.
Wnioski i skargi ustne bądź telefoniczne załatwiane są na bieżąco.
Swoje uwagi do pracy personelu Pacjent może również złożyć anonimowo poprzez wypełnienie
Karty Satysfakcji Pacjenta. Karty dostępne są w Rejestracji CRiU.

Skargi i wnioski można złożyć również:

1) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

 • telefonicznie pod nr tel. 89 539 97 93, 89 678 74 14, infolinii 194 88
 • pisemnie za pomocą faksu nr89 533 91 74, adresu e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl
 • osobiście w godzinach: pn.- 8. 00 – 18. 00, wt-pt. – 8. 00 – 16. 00

2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala
Wydział Skarg i Wniosków - Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

 • pisemnie za pomocą faksu: 22 572 63 31, adresu e-mail: infolinia@nfz.gov.pl lub na adres:
  Departament Spraw Świadczeniobiorców
  Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
 • osobiście w godzinach: pn i cz - 8.00 - 17.00, wt, śr i pt - 8.00 - 16.00

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:
22 572 60 41

3) Biura Rzecznika Praw Pacjenta

4) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

5) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

6) Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 31/2010/DSS z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/