• Rejestracja+44 786 81 03
 • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

System EWUŚ

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm), która dała pacjentom i świadczeniodawcom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji zapisów ustawy NFZ uruchomił ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym
 • paszportem
 • prawem jazdy
 • a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

 • daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia legitymacji ubezpieczeniowej,
 • daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki).

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

 • Dolnośląski: 71 79 79 199
 • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
 • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
 • Lubuski: 68 328 77 77
 • Łódzki: 42 275 49 41
 • Małopolski: 12 29 88 386
 • Mazowiecki: 22 582 84 42
 • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
 • Podkarpacki: 17 86 04 003
 • Podlaski: 85 745 95 62
 • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
 • Śląski: 32 735 19 00
 • Świętokrzyski: 41 36 46 288
 • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
 • Wielkopolski: 800 800 805
 • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

Osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów unijnych/ wspólnotowych o koordynacji, podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają prawo do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w tym przypadku:

 • karta EKUZ -Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Ulotka informacyjna dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych (do pobrania) http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5117

Ulotka informacyjna dla pacjenta o zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5184

Ulotka informacyjna dla studentów o zasadach zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5224

Źródło: http://www.nfz.gov.pl

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/