• Rejestracja+44 786 81 03
  • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Badanie kliniczne – rak pęcherza moczowego

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim realizuje BADANIE KLINICZNE pod nazwą:

„Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie III fazy kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała ANTY-PD-L1) w monoterapii oraz w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny u pacjentów uprzednio nieleczonych z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego”

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi nabór pacjentów do badania klinicznego.

Podstawowe warunki, które musi spełnić kandydat do udziału w badaniu klinicznym to:

- podpisanie Formularza Świadomej Zgody

- wiek 18 lat i więcej

- możliwość otrzymania chemioterapii opartej na pochodnych platyny, w ocenie badacza

- stan sprawności 2 i więcej wg klasyfikacji ECOG

- zdolność do przestrzegania procedur badania, w ocenie badacza

- brak wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem chemioterapii przed- i pooperacyjnej

- histologicznie udokumentowany, miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak urotelialny

- posiadanie reprezentatywnych próbek tkanki nowotworowej

Pozostałe kwalifikacje oceni zespół ośrodka NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgłoszenie do badania – Rejestracja telefoniczna pod nr 44 786 81 60

Główny Badacz – dr n. med. Ewa Chmielowska

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/