• Rejestracja+44 786 81 03
  • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

O Zintegrowanym Systemie Zarządzania

W 2014 roku Zarząd NU-MED Grupa SA podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w oparciu o standardy międzynarodowe:

  • ISO 9001:2008 - System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001:2004 - System Zarządzania Środowiskowego
  • PN-N 18001:2004 - System Zarządzania BHP
  • ISO/IEC 27001:2013 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

w zakresie radioterapii onkologicznej i diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania zobowiązaliśmy się do spełniania wymagań  ww. norm, jak również do ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie wymagań normy ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością - podyktowane  jest chęcią ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez planowanie, organizowanie i kontrolowanie go na wszystkich etapach, a także zagwarantowanie pacjentom, poziomu oferowanej opieki nie niższego niż zadeklarowany. Przez to, że proces terapeutyczny staje się coraz bardziej złożony i skomplikowany konieczne jest wprowadzenie systemu dbałości o jakość realizowanych świadczeń.

Wdrożenie wymagań norm PN­-N-18001:2004 System Zarządzania BHP oraz ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego – podyktowane jest chęcią potwierdzenia, że stosując promieniowanie jonizujące zainteresowani jesteśmy podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów, eliminowaniem niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko, w tym bezpiecznego gospodarowania odpadami medycznymi, a także zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy osobom zatrudnionym.

Wdrożenie natomiast wymagań normy ISO 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - spowodowane jest świadomością, że ważne z punktu widzenia prawnego informacje muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją oraz, że muszą być zawsze dostępne dla osób upoważnionych. Zachowanie poufności, dostępności oraz integralności informacji, którą dysponujemy jest dla nas podstawowym warunkiem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Deklarujemy stały rozwój i doskonalenie w zakresie pracy nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania w naszej firmie.

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/