• Rejestracja+44 786 81 03
 • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BHP

NU-MED Grupa SA świadczy usługi medyczne w zakresie radioterapii onkologicznej oraz diagnostyki obrazowej.

Celem działalności NU-MED Grupa SAjest uzyskanie najwyższego poziomu udzielanych świadczeń, poprzez prowadzenie skutecznej diagnostyki oraz realizowanie leczenia promieniowaniem na możliwie najwyższym poziomie, podnoszenie jakości dostarczanych usług oraz zwiększanie wachlarza możliwych do zastosowania metod leczenia przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwości działań na otaczające środowisko oraz utrzymaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, współpracowników oraz podwykonawców.

Intencją Kierownictwa jest wykorzystanie najlepszych doświadczeń polskiej i światowej medycyny zarówno w zakresie procedur medycznych jak również zarządzania jakością i bezpieczeństwem świadczonych usług.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie ZSZ jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz realizacji następujących celów:

 1. Świadczenia usług medycznych przez wykwalifikowany i doświadczony personel
  przy stosowaniu nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej.
 2. Świadczenia usług medycznych zgodne z obwiązującymi procedurami i zaleceniami krajowymi, by wszyscy Pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem.
 3. Bezpiecznego wykorzystania promieniowania jonizującego i pola magnetycznego
  w realizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego
 4. Tworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu naszych Pacjentów
  na każdym etapie usługi.
 5. Zwiększania dostępności świadczeń medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. Zwiększania kwalifikacji zawodowych personelu poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń.
 7. Stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 8. Wykorzystywania wniosków pracowników dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa środowiskowego.
 9. Prowadzenia nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
  ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych.
 10. Racjonalizacji oraz monitorowania zużycia surowców, w tym wody i energii elektrycznej.
 11. Zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji
  oraz zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych.
 12. Przestrzegania wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących NU-MED,
  w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

NU-MED Grupa SA zapewnia konieczne dla realizacji celów zasoby w szczególności wykwalifikowany personel, nowoczesną technologię, środki materialne i finansowe. Gwarantuje także znajomość Polityki ZSZ przez wszystkich pracowników, jej upublicznienie oraz uznawanie założeń systemu zarządzania jakością jako podstawowego zakresu ich obowiązków.

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/