• Rejestracja+44 786 81 03
  • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Jednym z podstawowych celów NU-MED Grupa SA jest:

Dążenie do uzyskania najwyższego poziomu udzielanych świadczeń, poprzez prowadzenie skutecznej diagnostyki oraz realizowanie leczenia promieniowaniem na możliwie najwyższym poziomie

W celu spełnienia tej deklaracji, Zarząd Spółki przyjął następującą Politykę Bezpieczeństwa Informacji:

1. Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w Spółce i będziemy stwarzać warunki, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, w tym również poprzez zabezpieczenie na jej ochronę odpowiednich środków finansowych.

2. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

3. W NU-MED Grupa funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowym standardem ISO 27001:2013; zakresem ochrony objęto wszelkie informacje przetwarzane w każdej formie i w każdym miejscu działania Spółki.

4. Za bezpieczeństwo informacji w NU-MED Grupa odpowiada każdy właściciel zasobów na swoim stanowisku pracy, zapewnienie bezpieczeństwa koordynuje Zespół ds. Wdrożenia SZBI.

5. Na podstawie niniejszej Polityki zostały sformułowane poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa informacji, które są realizowane poprzez odpowiednie polityki i inne zabezpieczenia, obejmujące w szczególności:

a) zapewnienie wykształcenia i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji;

b) zapewnienie ciągłości działania Spółki;

c) zakomunikowanie pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji;

d) raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

6. W NU-MED Grupa S.A dokonano szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodą i kryteriami akceptacji ryzyka, opisanymi w „Księdze Bezpieczeństwa Informacji”, a następnie zaimplementowano w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk stosowne zabezpieczenia, zawarte w Planie Postępowania z Ryzykiem i Deklaracji Stosowania. Szacowanie ryzyka będzie stałym elementem naszego działania.

7. Obowiązkiem pracowników NU-MED Grupa jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania udokumentowanych w „Księdze Bezpieczeństwa Informacji” oraz wszystkich polityk bezpieczeństwa funkcjonujących w Spółce. Uczymy się i wyciągamy wnioski z błędów, będziemy stale doskonalić wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Niniejsza Polityka oraz polityki bezpieczeństwa funkcjonujące w Spółce zostały zaakceptowane przez Zarząd Spółki, zakomunikowane pracownikom, którzy zostali zobligowani do ich stosowania.

Nad przestrzeganiem Polityki czuwa Zarząd NU-MED Grupa SA i Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ. Dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji został zakomunikowany wszystkim pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym.

Zastosowane formy komunikacji:

publikacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji na stronie internetowej Spółki oraz w obszarze funkcjonowania NU-MED Grupa.

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/